GR Semicolon EN

Πολιτική Διατήρησης Υλικού

 1. Γενικά, θα διατηρούνται όλα τα αντικείμενα του ΙΑ ΔΙΠΑΕ.
 2. Το ΙΑ ΔΙΠΑΕ θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει τη συνεχόμενη αναγνωσιμότητα και πρόσβαση των αντικειμένων του.
 3. Εφόσον τα μέσα και τα μορφότυπα κριθούν παρωχημένα, το περιεχόμενο θα μεταφέρεται σε νέα μέσα/μορφότυπα.
 4. To ΙΑ ΔΙΠΑΕ θα διατηρήσει πολλαπλά αντίγραφα των αντικειμένων για λόγους ασφάλειας του συστήματος, τήρησης αντιγράφων ασφαλείας και διατήρησης και θα επιτρέψει σε τρίτους να κατέχουν ένα ή περισσότερα αντίγραφα για του ίδιους σκοπούς.
 5. Οι αυθεντικές ροές δεδομένων θα διατηρούνται για όλα τα αντικείμενα, καθώς επίσης και για κάθε αναβαθμισμένο μορφότυπο.
 6. Κανονικά, τα αντικείμενα δεν αφαιρούνται από το ΙΑ ΔΙΠΑΕ. Αποδεκτοί λόγοι για την απομάκρυνση αντικειμένων περιλαμβάνουν:
  1. Αποδεδειγμένη παραβίαση του copyright και λογοκλοπή.
  2. Νομικές απαιτήσεις και αποδεδειγμένες παραβιάσεις.
  3. Λόγοι εθνικής ασφάλειας
  4. Πλαστογραφημένη έρευνα
 7. Γενικά, τα αντικείμενα που αποσύρονται δε διαγράφονται, αλλά παύουν να είναι σε κοινή θέα:
  1. Οι Ενιαίοι Εντοπιστές Πόρων (URLs) των απομακρυσμένων αντικειμένων διατηρούνται.
  2. Οι εντοπιστές αυτοί θα συνεχίζουν να δείχνουν τις παραπομπές των απομακρυσμένων αντικειμένων, ώστε να αποφευχθούν ανενεργοί σύνδεσμοι (broken links) και να διατηρηθεί το ιστορικό των αντικειμένων.
  3. Διαγραφή των αντικειμένων θα γίνεται μόνο αν υπάρχει νομική απαίτηση διαγραφής. Η διαγραφή σημαίνει την απομάκρυνση του ίδιου του αντικειμένου καθώς και των μεταδεδομένων του. Στην περίπτωση της διαγραφής δε θα ισχύει το 7 Ι και ΙΙ.
 8. Δεν επιτρέπονται αλλαγές στα ήδη αποθηκευμένα αντικείμενα.
 9. Αν κριθεί απαραίτητο, λίστες με τυπογραφικά λάθη και διορθώσεις θα μπορούν να περιλαμβάνονται συνοδευτικά στο αυθεντικό αρχείο.
 10. Αν παραστεί ανάγκη, θα μπορεί να υποβληθεί μία ενημερωμένη έκδοση ενός αντικειμένου. Στην περίπτωση αυτή, ο αρχικός ενιαίος εντοπιστής (URL) θα παραπέμπει στην τελευταία έκδοση.
 11. Τα αντικείμενα διαθέτουν έναν αριθμητικό αλγόριθμο ελέγχου (checksum) προκειμένου να διευκολύνεται ο εντοπισμός αλλαγών.
 12. Στην περίπτωση που διακοπεί η λειτουργία του ΙΑ ΔΙΠΑΕ το σύστημα θα επαναφερθεί. Ωστόσο, υπάρχει μία ελάχιστη πιθανότητα να χαθεί μικρό μέρος της πληροφορίας.